Projekt kreativní vouchery ČSFS produkce

Projekt kreativní vouchery ve společnosti ČSFS produkce s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je tvorba marketingového plánu, strategie a cíle. Následně rozvrhnutí příspěvku na sociální sítě, content plán, zajištění profesionálních fotografií a videí. Očekávanými výstupy jsou marketingový plán, marketingové cíle a strategie, rozvrhnutí příspěvků na sociální sítě, content plán, fotografie a video.